Laytv hồi xưa – Đồ ăn vặt trước cổng trường và làm Ly trà sữa trước cổng trường khổng lồ