Dù con đã lớn nhưng mẹ vẫn phải phân chia đồ ăn vặt để không tranh giành nhau #shorts