Bò và Cá vị CAY TÊ LƯỠI, ASMR review đồ ăn vặt nội địa Trung Quốc