ĂN VẶT BÁNH LÁ MƠ LÁ THỬ Đ.ICH BẠN HÃY ĂN LẦN LÀ GHIỀN.@Tuyethongchanel.